noiembrie
29
2016

Seminar metodologic raional al profesorilor de limba franceză

La 29 noiembrie curent în Gimnaziul “M. Bologa“, Parcova, a avut loc seminarul  metodologic raional al profesorilor de limba franceză, moderatorul căruia a fost Șevciuc Natalia, specialist principal al Direcției Educație Edineț. Scopul evenimentului a constat în împărtășirea (din experiența relatată de către profesoara Strîmbanu Liliana) modalităților de dezvoltare a competenței comunicative orale în cadrul […]

noiembrie
29
2016

Educația incluzivă timpurie: practici de succes și lecții învățate

La 29 noiembrie 2016 la Chișinău și-a desfășurat lucrările  Conferința Națională „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova”, cu genericul „Educaţia incluzivă timpurie: practici de succes şi lecţii învăţate”. Scopul conferinței a fost de a disemina experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în pilotarea educației […]

noiembrie
24
2016

Seminar raional metodic pentru profesorii de limba și literatura română ( școli alolingve)

La data de 24 noiembrie 2016 în Liceul Teoretic „Sofia Kovalevskaia” Cupcini s-a desfășurat seminarul metodic raional cu profesorii de limba și literatura română ( școli alolingve) la tema: „ Sporirea calității procesului de învățare a limbii și literaturii române în instituțiile de învățământ alolingve”. La seminar au participat Victor Rotari, șef al Secției Management […]

noiembrie
24
2016

Seminar raional metodic pentru profesorii de limba rusă din școlile naționale

La data de 24 noiembrie 2016 în Gimnaziul Corpaci s-a desfășurat seminarul raional metodic pentru profesorii de limba rusă din școlile naționale cu tema: Utilizarea tehnologiilor didactice moderne la orele de limba rusă în scopul formării competențelor comunicative și interculturale ale elevilor.  La activitățile seminarului au participat 18 profesori de limba rusă, primarii satelor Corpaci, […]

noiembrie
18
2016

Concurs la funcția de director

La 16.11.2016 în cadrul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț s-a desfășurat concursul la funcția vacantă de director al L.T. „Pan Halippa” Edineț. Dnul Rusu Marin, candidat la funcția de director a fost apreciat de toți membrii Comisiei de Concurs și declarat învingător.

noiembrie
16
2016

Laborator raional al directorilor adjuncți pentru educație

La data de 16 noiembrie în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Edineț s-a desfășurat Laboratorul raional al directorilor adjuncți pentru educație cu tema „ Strategii de valorizare a educației nonformale la dirigenție: Școala @ltfel”.  Obiectivele seminarului au constat în formarea atitudinilor fundamentale în corespundere cu nevoile actuale și de perspectivă în dezvoltarea individului și societății; abordarea […]

noiembrie
16
2016

Seminar teoretico-practic pentru profesorii de fizică

În conformitate cu Planul de activitate al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț pentru perioada septembrie-decembrie 2016 şi în contextul organizării activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice în anul şcolar 2016-2017, la data de 16.11.2016, în LT „Mihail Sadoveanu”, Cupcini s-a desfăşurat  seminarul teoretico-practic pentru profesorii de fizică din raion cu genericul „Sporirea calității […]

noiembrie
15
2016

Anunț cu privire la funcția vacantă de director al instituțiilor de învățămînt

Direcţia Educaţie a Consiliul Raional Edineţ ,anunţă concursul la funcţia vacantă de director la următoarele instituţii de învăţămînt: T.”V.Suhomlinski”Edineţ; T.”V.Topală” Zăbriceni; T. Gordineşti; Gimnaziul Bădragii Noi. Surse de obţinere a informţiei sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr 164 din 07.10.2015 MO Nr 302-305 din 6.11.2015; Regulamentul cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru […]

noiembrie
10
2016

Concurs de proiecte didactice

concurs-proiecte-didactice

noiembrie
07
2016

Săptămîna propagării Drepturilor Copiilor

În a doua săptămînă a lunii noiembrie în instituțiile de învățămînt preuniversitar din raion s-au desfășurat diverse activități de propagare a Drepturilor Copiilor.