decembrie
28
2016

Mesaj de felicitare

Dragi colegi, respectaţi angajaţi din sistemul educaţional al raionului Edineţ!  Echipa Direcţiei Educaţie a Consiliului Raional Edineţ vă doreşte ca minunatele sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou să vă găsească împliniţi alături de familiile Dumneavoastră. Vă urăm gânduri luminate, sănătate, realizări frumoase, fericire, putere de iubire, încredere în ziua de mâine! Fie ca spiritul sărbătorilor […]

decembrie
20
2016

Sesiune de instruire la Inspectoratul Școlar Național

   La 20 decembrie 2016, în incinta Inspectoratului Școlar Național au avut loc instruiri cu privire la procedura de raportare a activității instituțiilor de învățământ, destinate reprezentanților organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, la care a participat reprezentantul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț, Angela Moraru, specialist principal. Instruirile au fost organizate în scopul […]

decembrie
20
2016

Seminar raional instructiv-metodic cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare

La data de 16 decembrie Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat și desfășurat în gradinița-creșă nr.4 Edineț seminarul raional metodic cu educatorii din instituțiile preșcolare cu tema:,, Metode și tehnici de formare a comportamentului civilizat la preșcolari”. La seminar au participat cadre didactice din instituțiile preșcolare din raion. Moderator al seminarului a fost […]

decembrie
15
2016

Conferința Națională „Competența interculturală- de la teorie la practici de succes”

La data de 15 decembrie echipa de cadre didactice din raionul Edineț: Angela Moraru, specialist principal Direcția Educație; Ala Chiriac, Gimnaziul „V.Stroescu”, Brînzeni; Nadejda Poculeț, Gimnaziul Trinca; Maia Jurac, Gimnaziul Goleni; Baranețcaia Ludmila, Gimnaziul Brătușenii Vechi au participat la lucrările Conferinței Naționale „Competența interculturală- de la teorie la practici de succes”. În cadrul conferinței Angela Moraru a […]

decembrie
13
2016

Seminar instructiv-metodic raional al profesorilor de educația muzicală

La data de 13 decembrie 2016 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat și desfășurat în Gimnaziul Bădragii Vechi seminarul instructiv-metodic raional al profesorilor de educația muzicală cu tema: „ Interdisciplinaritatea în muzică- succes pentru o învățare de calitate”.  Moderator al seminarului a fost șeful Secției management al curriculumului și formare profesională continuă, Victor […]

decembrie
09
2016

Seminar raional metodic pentru profesorii de limba și literatura română, școli naționale

La data de 9 decembrie Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat și desfășurat în Liceul Teoretic Gordinești seminarul raional metodic pentru profesorii de limba și literatura română, școli naționale cu tema: „ Rolul profesorului în proiectarea, realizarea și evaluarea competențelor de comunicare orală și scrisă în cadrul orelor de limba și literatura română”.  […]

decembrie
07
2016

Seminar raional teoretico-practic la educația tehnologică

La data de 7 decembrie 2016 Direcția Educație Edineț a organizat în Gimnaziul „V.Roșca” Alexăndreni seminarul teoretico-practic la educația tehnologică cu tema: „Orientarea profesională”.  La lucrările seminarului au participat  șeful Secției Management al curriculumului și orientare profesională continuă, Victor Rotari, profesori de educația tehnologică din instituțiile de învățământ preuniversitar din raion. Profesoara de educație tehnologică […]

decembrie
06
2016

Ateliere de lucru în vederea aplicării corecte a tezelor din sesiunea de iarnă, decembrie 2016

În perioada 1-7 decembrie, Direcţia Educaţie a Consiliului Raional Edineţ a organizat ateliere de lucru cu cadrele didactice implicate în elaborarea şi evaluarea testelor din sesiunea de teze, decembrie 2016. Au fost vizate disciplinele de studiu: Limba şi literatura română (şcoala naţională şi alolingvă), Biologia, Chimia, Istoria românilor şi universală, Informatica, Matematica, Limbi străine, Limba ucraineană. […]

decembrie
03
2016

Atelierul raional de lucru cu profesorii de limba engleză

În cadrul atelierului raional de lucru desfășurat la 30 noiembrie 2016 în gimnaziul „Gr. Vieru”, Edineț, cadrele didactice au beneficiat de practicile bune acumulate din experiența profesorilor de limbi străine Golovatîi Cornelia (gimn. „Gr. Vieru”) și Lefelmann Helga (Germania) selectată în calitate de expert internațional de către „Senior Experte Service” în vederea eficientizării procesului educațional […]