februarie
28
2017

Seminar metodic raional la limba și literatura română, școala alolingvă

La data de 28 februarie 2017 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat în Gimnaziul Brătușeni seminarul raional metodic la limba și literatura română, școala alolingvă cu tema „Modalități de activizare a elevilor în cadrul orelor de limba și literatura română”, la care au participat 18 cadre didactice din raion. Seminarul a fost moderat […]

februarie
28
2017
februarie
24
2017

Seminar raional pentru conducătorii de cercuri

La data de 24 februarie 2017 Direcția Educație Edineț a desfășurat în incinta Casei de Creație a Copiilor Cupcini seminarul raional  pentru conducătorii de cercuri cu tema: „Formarea abilităților practice pentru afirmarea tinerelor talente”. Scopul seminarului a constat în promovarea la nivel de raion a activităților desfășurate , având drept obiective asigurarea schimbului de experiență […]

februarie
16
2017

Lansarea proiectului Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei, faza a II-a

„Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei” este un proiect pilotat timp de 18 luni de AO „Demos”, în parteneriat cu Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț. Rezultatele fazei de pilotare au demonstrat importanța și necesitatea unei abordări moderne autentice a orientării și consilierii vocaționale în instituțiile școlare din Republica Moldova. La data de 16 […]

februarie
13
2017

Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu

În conformitate cu Ordinul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț nr. 05 din 11.01.2017 cu privire la „Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu”, în vederea evaluării competențelor elevilor performanți  la data de 11 și 12 februarie 2017 Direcția Educație a desfășurat olimpiadele raionale la disciplinele școlare: matematica, limba engleză, limba germană, ecologie, limba […]

februarie
08
2017

Rezultatul concursului

În rezultatul desfășurării probei scrise și interviu pentru ocparea funcției de director a L.T. „V.Topală”s.Zăbriceni r.Edineț candidații au acumulat următorul punctaj final: Dna Botnariuc Angelica 9,4 puncte Dna Botnariuc Liudmila 9,1 puncte Cîștigătoare a concursului a fost desemnată dna Botnariuc Angelica.

februarie
03
2017

Anunț la funcția de director

Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț Anunță Concurs la funcția vacantă de director al instituției de învățămînt: – Gimnaziul Bădragii Noi Surse de informație sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr.164 din 07.10.2015 MO Nr.302-305 din 06.11.2015 Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de […]

februarie
03
2017
februarie
02
2017

Concurs la funcția de director

La data de 02.02.2017 în cadrul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț s-a desfășurat concursul la funcția vacantă de director al L.T. „V.Suhomlinski”. Dna Curlențeva Olga, candidată la funcția de director a fost apreciată de toți membrii Comisiei de concurs și declarată învingătoare a concursului.