martie
24
2017

Seminar pentru președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile educației timpurii.

La data de 23 martie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul instructiv-metodic cu președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile educației timpurii cu tema: ”Intervenția timpurie în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR;  Zagorcea Tatiana, șef SAP; președinții și membrii comisiilor multidisciplinare.  Moderatorii seminarului Bîrsan Elena și Bordea Tatiana, specialiștii preșcolari din cadrul SAP, au vorbit despre importanța identificării timpurii a copiilor cu tulburări în dezvoltare, despre rolul și funcțiile comisiei multidisciplinare, necesitatea colaborării și comunicării eficiente cu familia copilului cu cerințe educaționale speciale. S-a organizat lucrul practic: perfectarea dosarului copilului pentru evaluarea complexă, completarea procesului-verbal, organizarea convorbirii cu părintele copilului cu CES.