septembrie
14
2017

Concurs

Direcţia Educaţie a Consiliul Raional Edineţ

Anunţă

Concursul la funcţia vacantă de director în următoarele instituţii de învăţămînt:

  • Gimnaziul Cuconeștii Noi
  • Gimnaziul Corpaci
  • Gimnaziul Hincăuți
  • Gimnaziul-grădiniță Alexeevca
  • Concurs repetat la gimnaziul Gașpar                                                                                                Surse de obţinere a informţiei sînt:

MO Nr.124-130 din 22.05.2015

OME Nr 164 din 07.10.2015

MO Nr 302-305 din 6.11.2015;

Regulamentul cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director- adjunct în instituţiile de învaţămînt general;

Instrucţiunea cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de  director al instituţiei de învăţămînt general ;

Concursul la funcțiile vacante în cadrul Serviciului deAsistență Psihopedagogică al                         Direției Educație a Consiliului Raional Edineț:

  • Pedagog școlar
  • Psihopedagog preșcolar
  • Concurs repetat la logoped-0.5 unități

 

şi la nr.de tel. al Direcţie Educaţie 024622097

Data limită de depunere a dosarelor este 01.10.2017