octombrie
30
2017

Ajutor umanitar oferit de Organizația de ajutor umanitar din Austria

Astăzi 30 octombrie 2017 unele instituții preșcolare și preuniversitare din raionul Edineț au primit mobilier școlar din cadrul ajutorului umanitar din Austria OstEuropa Hilfe-Wiencu cu susținerea D-lui Oleg Sîrbu, parlamentar, Consiliului Raional Edineț, d-nul președinte Iurie Garas și Direcției Educație Edineț.    

octombrie
26
2017

Seminar raional instructiv-metodic la limba și literatura română ( școala alolingvă)

La 26 octombrie 2017 Direcția Educație Edineț a organizat în Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski” Edineț, director Curleanțeva Olga, seminarul raional pentru profesorii de limba și literatura română ( școlile cu predare în limba rusă) cu tema: „Formarea culturii comunicării prin asigurarea caracterului funcțional al competențelor elevului la limba română. Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi”. La […]

octombrie
24
2017

Programa ”Adolescentul în siguranță”.

Programul 12 Plus este implementat cu scopul dezvoltării unor mecanisme de reziliență față de abuz/exploatare sexuală în rândul adolescențelor. Activitățile propuse constau în discuții de grup, moderate de către psiholog. Astfel psihologul din cadrul Sap Edineț și-a propus în perioada 1 octombrie-31 octombrie desfășurarea acestor activități de grup în instituțiile de învățământ din municipiul Edineț. […]

octombrie
23
2017

Participarea specialiștilor SAP în proiectul ”Prin fotbal să creștem sănătoși”

Specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică Edineț participă în proiectul ”Prin fotbal să creștem sănătoși”, organizat de către Federația Moldovenească de Fotbal pentru instituțiile preșcolare din Moldova. În raionul Edineț în proiectul dat sunt incluse cinci grădinițe: N 1, 2, 3, 4, mun.Edineț și grădinița din satul Brătușeni. Psihologul, Costețchi Livia și pedagogul preșcolar, […]

octombrie
21
2017

Vizită de studiu la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

În conformitate cu activitățile derulate în cadrul  Proiectului transfrontalier „Metode și strategii în realizarea inspecției școlare”, etapa a doua,  în baza Acordului de parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț, în perioada 19-20 octombrie 2017, opt angajați ai direcției s-au aflat într-o vizită de studiu în România. În cadrul  […]

octombrie
20
2017

Atelier de lucru:,,Elaborarea/selectarea practicilor de sprijin pentru indicatorii din SDÎC cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare’

În data de 17.10.2017 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat Atelierul de lucru cu cadrele didactice de la grupele pregătitoare din instituțiile preșcolare din raion. Moderatorul atelierului de lucru Adela Petrovici, specialist principal al Direcției Educație a pus în discuție subiectele: importanța evaluării și pregătirii copiilor către școală; practici adecvate de sprijin pentru […]

octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de […]