octombrie
20
2017

Atelier de lucru:,,Elaborarea/selectarea practicilor de sprijin pentru indicatorii din SDÎC cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare’

În data de 17.10.2017 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a organizat Atelierul de lucru cu cadrele didactice de la grupele pregătitoare din instituțiile preșcolare din raion. Moderatorul atelierului de lucru Adela Petrovici, specialist principal al Direcției Educație a pus în discuție subiectele: importanța evaluării și pregătirii copiilor către școală; practici adecvate de sprijin pentru […]

octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de […]