octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de președinții ai comisiilor multidisciplinare intrașcolare.

În cadrul seminarului moderatorii Albu Liliana, Dobrovolschi Cristina, Costețchi Livia au pus accentul pe rolul și responsabilitățile CMI-lui; au actualizat informația cu privire la “Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului” , ordinul 99, “Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituția de învățământ preuniversitar ”, ordinul 100. S-au oferit recomandări cu privire la elaborarea și implementarea planului educațional individualizat  pentru copii cu cerințe educaționale speciale.

 

IMG_0396IMG_0406IMG_0393IMG_0404