august
23
2018

Sesiunea de formare la disciplina Educația tehnologică

Joi,  23  august   2018 ,  Direcţia Educaţie  a  Consiliului  Raional  Edineţ  a  desfăşurat  sesiunea  de  formare  pentru  profesorii  din  raion  la  disciplina  Educaţie  tehnologică,  formator – Spătaru  Angela,  specialist  Direcţia  Educaţie.

august
20
2018

Sesiune de informare

La data de 20 august 2018, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat ședința de informare cu managerii din raionul Edineț, la care li s-au  înmânat auxiliare didactice pentru instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă care au aderat la Proiectul „Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin studierea unor discipline predate în limba […]

august
20
2018

Sesiune de formare la disciplina Educație pentru societate

În zilele de 17 și 20 august 2018 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat sesiunea de formare pentru profesorii din raion la disciplina Educație pentru societate, formatori- Morari Iana, specialist principal Direcția Educație; Gîra Rita, profesor de istorie și educația civică LT „D.Cantemir” și Bejenari Ludmila, profesor de educația civică Gimnaziul Trinca.  

august
17
2018

Reuniune metodică la limba și literatura română

La data de 17 august 2018 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat reuniunea metodică pentru profesorii de limba și literatura română din școlile naționale și școlile alolingve.  

august
17
2018

Universitatea Populară de Vară, ediția a III-a

La data de 17 august 2018 specialiștii Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț, manageri școlari, cadre didactice și bibliotecari au participat la lucrările Universității Populare de Vară „Vasile Stroescu”, ediția a III-a. Ediția din anul curent a fost dedicată academicianului  Mihai Cimpoi.    

august
16
2018

Sesiune de formare la disciplina Dezvoltare personală

La data de 16 august 2018 Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat sesiunea de formare  a directorilor adjuncți pentru educație și a președinților comisiilor metodice la disciplina Dezvoltare personală , formatori- Alferov Ecaterina, specialist principal Direcția Educație; Rusu Vera, psiholog LT „Pan Halippa”; Cojocaru Ilinca, profesor de limba și literatura română LT „V.Suhomlinski”.   […]