octombrie
09
2019

Seminar pentru cadrele didactice de sprijin, cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie

Acordarea asistenței metodologice persoanelor care asistă copiii cu cerințe educaționale speciale – este unul din obiectivele de bază a Serviciului  de Asistență Psihopedagogică.

Astăzi, 9 octombrie, în sala de ședințe a DECR Edineț a fost organizat seminarul metodic pentru CDS/CD din instituțiile de educație timpurie cu genericul „Elaborarea Planului Educațional Individualizat pentru copiii cu CES”.

Colaboratorii Serviciului  Veremciuc Tatiana, șef SAP, Bîrsan Elena, pedagog, Bordea Tatiana, psiholog, Postolachi Alina, psihopedagog, au evidențiat importanța elaborării Planului Educațional Individualizat, s-au referit la etapele de elaborare a PEI, stabilirea și planificarea intervențiilor individualizate pentru asistența copilului pe domenii de dezvoltare.

În cadrul seminarului au fost instruite cadrele didactice  de sprijin, cadrele didactice din instituțiile preșcolare în care sunt încadrați copiii cu CES.