ianuarie
21
2021

Anunț

La data de  21 ianuarie 2021  Direcția Educație a Consiliului Raional  Edineț  a desfășurat seminarul raional la disciplina  Geografie  cu  tema  „Aspecte privind dezvoltarea competențelor digitale în procesul educațional la disciplină”.  Moderator:  Iana Morari specialist principal – metodist  SMCFPC  al  DE.

ianuarie
20
2021

Bugetul instituțiilor de învățământ

Bugetul gim.Stolniceni Bugetul șc.Chetroșica Nouă Bugetul gim.V.Teleucă Bugetul Gim. Bădragii Noi Bugetul Gim. Bădragii Vechi Bugetul Gim. Constantinovca Bugetul Gim. Cuconeștii Noi Bugetul Gim. Cupcini Bugetul Gim. Gașpar Bugetul Gim. Hincăuți Bugetul Gim. Hlinaia Bugetul Gim. Lopatnic Bugetul Gim. Șofrîncani Bugetul Gim. Viișoara Bugetul Gim.Brătușeni Bugetul Gim.Burlănești Bugetul Gim.Corpaci Bugetul Gim.Goleni Bugetul Gim.Hancăuți Bugetul Gim.M. Sadoveanu […]

ianuarie
20
2021

Anunțuri cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii!

Anunțul din 20.01.2021  Notă informativă0002  Proiect  Decizie0001  Ordinul nr.34   Notă informativă   Decizie     Anunț  Ordinul nr.33     Demers nr.18 din 25.01.2021  Proiect Decizie