noiembrie
24
2021

Anunț! Cu privire la desfășurarea atelierului de lucru

Pentru psihologii școlari și cadrele didactice de sprijin din instituțiile de învățământ preuniversitar Ordin  pdf056      

noiembrie
23
2021

Anunț!

Cu privire la concursul funcției vacante de specialist superior în cadrul Direcției Educație a CR Edineț ordin nr.182 din 22.11.2021, anexa_201

noiembrie
12
2021

Anunț!

Repartizarea soldului resurselor financiare anunț 11 noiembrie

noiembrie
12
2021

Anunț!

Cu privire la concursul funcției vacante de director al Gimnaziului Edineț gimn.Edineț

noiembrie
12
2021

Anunț!

Cu privire la concursul funcției vacante de director al Gimnaziului Terebna gimn.Terebna

noiembrie
12
2021

Anunț!

Cu privire la concursul funcției vacante de director al Gimnaziului Trinca   gimn.Trinca

noiembrie
11
2021

Anunț!

Modificări în bugetul IP LT ”S.Kovalevskaia” S.Kovalevskaia

noiembrie
11
2021

Anunț!

Regulament acordarea bursei  Regulament

noiembrie
11
2021

Anunț!

Repartizarea soldului mijloacelor pentru educația incluzivă Sold

noiembrie
11
2021