iulie
21
2022

Anunț! Cu privire la concursul funcției vacante de director

Gim. Viișoara  Gim. Burlănești  V.Topală

iulie
13
2022

Anunț! Proiectul de decizie

”Cu privire la alocarea resurselor financiare din componenta raională pentru IP Gimnaziul Burlanești”01-03 04-06 07-09 09-11 12

iulie
11
2022

Anunț

ordin 310 Cu privire la îscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2022 – 2023.