octombrie
21
2022

Anunț!

Atelier de lucru cu psihologii școlari Doc187

octombrie
21
2022

Anunț!

Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru ersonalul din învățământul preuniversitar  Volum suplimentar

octombrie
21
2022

Anunț!

Cu privire la unele modificări la repartizarea compensațiilor bănești cadrelor didactice Compensații

octombrie
21
2022

Anunț!

Cu privire la compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice Compensații transport

octombrie
21
2022

Anunț!

Cu privire la alocarea resurselor financiare din componenta raională Alocare resurse financiare