ianuarie
04
2023

Atelierul de lucru cu directorii/directorii adjuncți ai filialelor din raionul Edineț

La  data  de  04.01.2023  s-a  desfășurat  atelierul  de  lucru  Aspecte metodologice  de  planificare,  organizare  și  desfășurare  a  activității  privind  procesul  educațional  în  filiale  cu  directorii/directorii  adjuncți  ai  filialelor  din  raionul  Edineț,  moderator   Angela  Spătaru,  șef  adjunct  al  Direcției  Educație  a  CR  Edineț.  Echipele  manageriale  au  luat  cunoștință  cu  rezultatele  monitorizărilor,  desfășurate  în  sem. I al  anului  de  studii  2022-2023  privind  calitatea  managementului în  instituțiile  de  învățământ  preuniversitar,  au  făcut  schimb  de  bune  practici  în  planificarea,  organizarea  și  desfășurarea   procesului  educațional  în  filiale.

1672825637627 1672825637640 16728256376211672825637648 (1)