ianuarie
05
2023

Atelierul de lucru cu directorii adjuncți pentru instruire din instituțiile de învățământ preuniversitar

La  data  de  05.01.2023  s-a  desfășurat  atelierul  de  lucru  Aspecte metodologice  de  planificare,  organizare  și  desfășurare  a  activității  privind  controlul  intern  și  evaluarea   cu  directorii adjuncți  pentru  instruire din  instituțiile  de  învățământ  preuniversitar   din  raionul  Edineț,  moderator   Angela  Spătaru,  șef  adjunct  al  DE  a  CR  Edineț.  Cadrele  manageriale  au  luat  cunoștință  cu  rezultatele  chestionarelor  administrate  de   Direcția  Educație  pentru  elevi,  părinți,  cadre  didactice  și  manageriale,  care  au  fost  prezentate  de  către  doamna  Mariana  Odobescu,  șef  al  DE,  precum  și  cu  rezultatele  monitorizărilor,  desfășurate  în  sem. I al  anului  de  studii  2022-2023  privind  calitatea  managementului în  instituțiile  de  învățământ  preuniversitar,  au  făcut  schimb  de  bune  practici  în  planificarea,  organizarea  și  desfășurarea   procesului  privind  controlul  intern  și  evaluarea.

167292319808016729231980451672923198066 1672923198129