ianuarie
16
2023

Atelierul de lucru cu directorii adjuncți pentru educație din instituțiile de învățământ preuniversitar din raionul Edineț

La  data  de  12.01.2023  s-a  desfășurat  atelierul  de  lucru  Sugestii  manageriale  pentru  îmbunătățirea  calității  procesului  educativ la  nivel  de  unitate  școlară  cu  directorii adjuncți  pentru  educație  din  instituțiile  de  învățământ  preuniversitar   din  raionul  Edineț.   Cadrele  manageriale  au  luat  cunoștință  cu  rezultatele  chestionarelor  administrate  de   Direcția  Educație  pentru  elevi,    care  au  fost  prezentate  de  către  doamna  Mariana  Odobescu,  șef  al  DE. Despre  rezultatele  monitorizărilor,  desfășurate  în  sem. I al  anului  de  studii  2022-2023  privind  calitatea  managementului în  instituțiile  de  învățământ  preuniversitar,  precum  și  despre  aspectele  metodologice  de  planificare,  organizare  și  desfdășurare  a  activității  educaționale  priviund  controlul  intern  și  evaluarea  a  vorbit  doamna  Angela  Spătaru,  șef  adjunct  al  DE  a  CR  Edineț. Doamna  Iana  Vremea,  șef  SMCFPC,  a  adus  la  cunoștință  Fișa  de  monitorizare  a  activității  directorului  adjunct  pentru  educație,  precum  și  importanța parteneriatelor.

IMG-3f5c70ded880aabd8ec573330dccdd1f-VIMG-df53d884d2127d6f366c3a3db307f890-V16735233883051673523388300IMG-6c47bd6764174f0b5ed826c76e48fccf-V1673523388289