septembrie
14
2017

Concurs

Direcţia Educaţie a Consiliul Raional Edineţ Anunţă Concursul la funcţia vacantă de director în următoarele instituţii de învăţămînt: Gimnaziul Cuconeștii Noi Gimnaziul Corpaci Gimnaziul Hincăuți Gimnaziul-grădiniță Alexeevca Concurs repetat la gimnaziul Gașpar                                                                                                Surse de obţinere a informţiei sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr 164 din 07.10.2015 MO Nr 302-305 din 6.11.2015; Regulamentul cu privire […]

iunie
27
2017

                Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț Anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor vacante: Subdiviziunea Politici Educaționale și Management Specialist superior                                                       […]

iunie
13
2017

Anunț la funcția vacantă

Direcția Educație a CR Edineț anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante: Subdiviziunea Politici Educaționale și Managment  –  Specialist superior Secția Managment al Curiculumului și Formare Profesională Continuă  – Specialist principal și specialist Condiţiile de participare la concurs a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul […]

mai
02
2017

prelungirea termenului de depunere a dosarelor gimn. Burlănești

Direcţia Educaţie a Consiliului Raional Edineţ                                                                Anunţă Prelungirea termenului cu 15 zile de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției  vacante de                                        director al Gimnaziului Burlănești   Surse de obţinere a informţiei sînt:   MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr 164 din 07.10.2015 MO Nr 302-305 din 6.11.2015; Regulamentul cu privire la organizarea si […]

martie
31
2017

Anunț la funcția de director Gimn. Burlănești

Anunț la funcția de director Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț Anunță Concurs la funcția vacantă de director al instituției de învățămînt: – Gimnaziul Burlănești Surse de informație sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr.164 din 07.10.2015 MO Nr.302-305 din 06.11.2015 Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și […]

februarie
08
2017

Rezultatul concursului

În rezultatul desfășurării probei scrise și interviu pentru ocparea funcției de director a L.T. „V.Topală”s.Zăbriceni r.Edineț candidații au acumulat următorul punctaj final: Dna Botnariuc Angelica 9,4 puncte Dna Botnariuc Liudmila 9,1 puncte Cîștigătoare a concursului a fost desemnată dna Botnariuc Angelica.

februarie
03
2017

Anunț la funcția de director

Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț Anunță Concurs la funcția vacantă de director al instituției de învățămînt: – Gimnaziul Bădragii Noi Surse de informație sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr.164 din 07.10.2015 MO Nr.302-305 din 06.11.2015 Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de […]

februarie
02
2017

Concurs la funcția de director

La data de 02.02.2017 în cadrul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț s-a desfășurat concursul la funcția vacantă de director al L.T. „V.Suhomlinski”. Dna Curlențeva Olga, candidată la funcția de director a fost apreciată de toți membrii Comisiei de concurs și declarată învingătoare a concursului.

noiembrie
18
2016

Concurs la funcția de director

La 16.11.2016 în cadrul Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț s-a desfășurat concursul la funcția vacantă de director al L.T. „Pan Halippa” Edineț. Dnul Rusu Marin, candidat la funcția de director a fost apreciat de toți membrii Comisiei de Concurs și declarat învingător.

noiembrie
15
2016

Anunț cu privire la funcția vacantă de director al instituțiilor de învățămînt

Direcţia Educaţie a Consiliul Raional Edineţ ,anunţă concursul la funcţia vacantă de director la următoarele instituţii de învăţămînt: T.”V.Suhomlinski”Edineţ; T.”V.Topală” Zăbriceni; T. Gordineşti; Gimnaziul Bădragii Noi. Surse de obţinere a informţiei sînt: MO Nr.124-130 din 22.05.2015 OME Nr 164 din 07.10.2015 MO Nr 302-305 din 6.11.2015; Regulamentul cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru […]