octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de […]

septembrie
25
2017

Atelier de lucru în cadrul proiectului „Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei”

Tehnici și metode de orientare profesională și consiliere în carieră, însușite de către diriginți și psihologi din 6 instituții de învățământ preuniversitar din raionul Edineț: LT „Mihai Eminescu”, LT „V.Suhomlinski”, LT „P.Halippa”, LT Gordinești, Gimnaziul Trinca și Gimnaziul „Grigore Vieru”, Edineț, care au participat la cel de al treilea modul de consolidare a capacităților în cadrul […]

septembrie
12
2017
septembrie
04
2017

Planul de activitate al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț

Planul de activitate DE septembrie-decembrie 2017