noiembrie
11
2021

Anunț!

Repartizarea mijloacelor financiare neutilizate Cuconeștii Noi

septembrie
27
2021

Anunț!

demers LT Gordinești demers IP Burlănești

iunie
08
2021

Anunț.

Cu privire la midificările în bugetul LT Fetești Buget Fetesti

iunie
03
2021

Anunț

Reorganizarea IP gim.Lopatnic, Reorganizarea IP gim.Volodeni, Reorganizarea IP gim.Șofrîncani, Reorganizarea IP gim.Hincauți, Reorganizarea IP gim.Brînzeni, Reorganizarea IP gim.Bădragi Noi

ianuarie
20
2021

Bugetul instituțiilor de învățământ

Bugetul gim.Stolniceni Bugetul șc.Chetroșica Nouă Bugetul gim.V.Teleucă Bugetul Gim. Bădragii Noi Bugetul Gim. Bădragii Vechi Bugetul Gim. Constantinovca Bugetul Gim. Cuconeștii Noi Bugetul Gim. Cupcini Bugetul Gim. Gașpar Bugetul Gim. Hincăuți Bugetul Gim. Hlinaia Bugetul Gim. Lopatnic Bugetul Gim. Șofrîncani Bugetul Gim. Viișoara Bugetul Gim.Brătușeni Bugetul Gim.Burlănești Bugetul Gim.Corpaci Bugetul Gim.Goleni Bugetul Gim.Hancăuți Bugetul Gim.M. Sadoveanu […]