ianuarie
21
2021

Anunț

La data de  21 ianuarie 2021  Direcția Educație a Consiliului Raional  Edineț  a desfășurat seminarul raional la disciplina  Geografie  cu  tema  „Aspecte privind dezvoltarea competențelor digitale în procesul educațional la disciplină”.  Moderator:  Iana Morari specialist principal – metodist  SMCFPC  al  DE.

decembrie
06
2019

Formare cu participarea profesorilor de educația pentru societate și educația civică

Formare cu participarea profesorilor de educația pentru societate și educația civică din raionul Edineț cu privire la organizarea și desfășurarea Turnamentului Republican în domeniul Drepturilor Omului/ Drepturilor Copilului, formator național- Olga Elpujan.

martie
27
2019

Seminar raional la Educaţia tehnologică

La data de  27  martie  2019  Direcția Educație a Consiliului Raional  Edineț  a desfășurat seminarul raional la educația   tehnologică  cu  tema  „Aspecte  specifice  ale  evaluării  din  perspectiva  ECD  la  disciplina  Educaţia  tehnologică  în  clasa a V-a”  în Gimnaziul   Bădragii  Noi , profesor –Nicolae  Şchiopu.  Moderatori:  Victor  Rotari , şef  SMCFPC  şi  Angela  Spătaru,  specialist  DE.

februarie
08
2019

Seminar raional la educația civică

La data de 8 februarie 2019, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat seminarul raional la educația civică în Gimnaziul Lopatnic, profesor -Elena Ceban. Tema seminarului- Procedee și instrumente de evaluare a competențelor la educația civică.

ianuarie
11
2019

Atelier de formare la educația pentru societate

La data de 11 ianuarie 2019, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat atelierul de formare la disciplina Educația pentru societate cu tematica „Metodologia de implementare a curriculumului la educația pentru societate”. În cadrul atelierului au fost discutate mai mulște subiecte: Dreptul la opinie și participarea la procesul decizional; Proiectarea unității de învățare Opinia […]

decembrie
06
2018

Seminar instructiv-metodic raional la educația plastică și educația muzicală

La data de 6 decembrie 2018, Direcția Educație Edineț a desfășurat la Gimnaziul „Gr.Vieru”, Edineț seminarul instructiv-metodic pentru profesorii de educația muzicală și educația plastică pe tema Activități de învățare și produsele școlare specifice educației muzicale și educației plastice. În cadrul seminarului au fost prezentate două lecții publice, profesori- Ujeico Natalia și Vasilcan Viorica și activitatea extracurriculară […]

decembrie
05
2018

Seminar raional la geografie

La data de 5 decembrie 2018, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat seminarul raional instructiv-metodic cu profesorii de geografie în Gimnaziul Gașpar cu tema Strategii de evaluare a competențelor la geografie. În cadrul seminarului s-a desfășurat o oră demonstrativă la disciplină în clasa a VI-a, profesor- Coceban Svetlana, subiectul lecției- Râurile și lacurile […]

noiembrie
02
2018

Sesiune de formare la disciplina Educație pentru societate

La data de 2 noiembrie 2018, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț a desfășurat sesiunea de formare cu profesorii la disciplina Educație pentru societate, formator- Morari Iana, specialist principal. Tematica sesiunii de formare a constat din  activități de învățare în bază de proiect, stimularea activității de participare a elevilor în procesul decizional al școlii prin […]

octombrie
11
2018

Sesiune de formare „Evaluarea criterială prin descriptori la disciplina Dezvoltarea personală”

La data de 11 octombrie 2018, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț  a desfășurat  sesiunea de formare „Evaluarea criterială prin descriptori la disciplina Dezvoltarea personală”, la care au participat președinții comisiilor metodice la Dirigenție din instituțiile de învățământ ale raionului, moderatori- Victor Rotari, șef al secției Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă și Ecaterina […]