octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de […]

mai
23
2017

Platforma regională de discuție ”Parteneriate pentru incluziune”.

La data de 19 mai 2017 în orașul Edineț s-a organizat Platforma regională de discuție în baza implementării proiectului ”Parteneriate  pentru incluziune”. Scopul proiectului constă în sporirea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități de vârsta timpurie la educație și incluziunea socială a acestora în comunitate. La acest eveniment au participat 50 de […]

martie
24
2017

Seminar pentru președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile educației timpurii.

La data de 23 martie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul instructiv-metodic cu președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile educației timpurii cu tema: ”Intervenția timpurie în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR;  Zagorcea Tatiana, șef SAP; președinții și membrii comisiilor multidisciplinare.  Moderatorii seminarului […]

martie
24
2017

Seminar instructiv-metodic cu CDS din instituțiile de învățământ preuniversitar.

La data de 15 martie 2017  în incinta DE a CR Edineț s-a organizat seminarul instructiv-metodic cu cadrele didactice de sprijin din instituțiile de învățământ preuniversitar. Tema desfășurată a fost: ”Metode și tehnici de lucru pentru copiii cu cerințe educaționale speciale”. În cadrul seminarului au participat 27 CDS;  Zagorcea Tatiana, șef SAP;  Alferov Ecaterina, specialist […]

martie
24
2017

Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru educație și psihologii școlari.

La data de 14 martie 2017 Serviciul  de asistență psihopedagogică a organizat seminarul instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru educație și psihologii școlari din instituțiile de învățământ preuniversitar cu tema: ”Prevenirea siucidului la adolescenți”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al Direcției Educație a Consiliului Raional;  Zagorcea Tatiana, șef SAP; Chilivnic Olga, specialist superior Biroul […]