aprilie
25
2019

Seminar cu cadrele didactice de sprijin din instituțiile preuniversitare

La data de 24 aprilie în incinta Direcției Educație a Consiliului Raional  Edineț Serviciul de Asistență Psihopedagogică a desfășurat seminarul metodic cu genericul: „Autismul ca o tulburare pervazivă de dezvoltare” pentru cadrele didactice de sprijin din instituțiile preuniversitare. În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte: ce este autismul, clasificarea autismului după nivelul de severitate, […]

noiembrie
29
2018

Activitatea Centrului de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile preșcolare.

La data de 28 noiembrie în grădinița-creșă din s.Gordinești a fost organizată masa rotundă cu cadrele didactice de sprijin cu genericul ”Funcționarea Centrului de resurse pentru educația incluzivă”. Administrația grădiniței ”Spicușor”, cadrul didactic de sprijin Albu Liliana au organizat și au demonstrat o activitate de asistență psihopedagogică în grup cu copiii din grupa mare ce prezintă […]

aprilie
26
2018

Atelierul de lucru cu cadrele didactice și cadrele didactice de sprijin din IET

Serviciul de asistență psihopedagogică Edineț la data de 25.04.2018 a organizat atelierul de lucru cu cadrele didactice și cadrele didactice de sprijin din instituțiile de educație timpurie cu genericul: ”Metode și tehnici de lucru eficiente pentru copii cu cerințe educaționale speciale”. Participanții din 30 de instituții preșcolare au fost cunoscuți cu metode și tehnici de […]

februarie
16
2018

Seminar pentru președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile de educație timpurie

La data de 16.02.2018 în incinta Direcției Educație a Consiliului Raional  Edineț a fost organizat seminarul pentru președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile de educație timpurie cu genericul ”Colaborarea intersectorială în procesul incluziunii educaționale a copiilor cu CES/dizabilități”.  În cadrul seminarului au participat reprezentanții de la DASPF Edineț Ursan Marina, Specialist Principal în Problemele Familiilor cu […]

februarie
12
2018

Seminar pentru psihologii din instituțiile de învățământ preuniversitar.

La data de 07.02.2018 în incinta Direcției Educație a Consiliului Raional  Edineț a fost organizat seminarul ”Modalități de intervenție în cazul tulburărilor de comportament la copii” pentru psihologii din instituțiile de învățământ preuniversitar. În cadrul seminarului au participat Galina Musteață, șef Direcției Educație, Tatiana Zagorcea, șef SAP Edineț, Ecaterina Sorocan, șef CSPT ”Salve”, 13 psihologi […]

decembrie
15
2017

Atelierul de formare a coordonatorilor ANET din instituțiile preuniversitare.

La data de 12.12.2017 în incinta DE a CR a fost desfășurat atelier  de formare pentru coordonatorii acțiunilor de protecție a copilului  față de violență din instituțiile de învățământ preuniversitar cu genericul  ”Bullyng-ul  ca formă de violență”. În cadrul atelierului au participat Zagorcea Tatiana, șef Serviciului de asistență psihopedagogică, coordonatorii ANET din 32 de instituții […]

noiembrie
21
2017

Atelierul practic în domeniul educației timpurii organizat de Keystone Moldova

La 17 noiembrie în cadrul proiectului ”Consolidarea și diseminarea practicilor de succes privind educația incluzivă timpurie” lansat de Keystone Moldova în parteneriat cu MECC, la Edineț a fost organizat atelierul practic ”Pilotarea Instrucțiunii privind punerea în aplicare a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului în educația timpurie”. În atelierul practic au participat Musteață Galina, șef […]

octombrie
24
2017

Programa ”Adolescentul în siguranță”.

Programul 12 Plus este implementat cu scopul dezvoltării unor mecanisme de reziliență față de abuz/exploatare sexuală în rândul adolescențelor. Activitățile propuse constau în discuții de grup, moderate de către psiholog. Astfel psihologul din cadrul Sap Edineț și-a propus în perioada 1 octombrie-31 octombrie desfășurarea acestor activități de grup în instituțiile de învățământ din municipiul Edineț. […]

octombrie
23
2017

Participarea specialiștilor SAP în proiectul ”Prin fotbal să creștem sănătoși”

Specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică Edineț participă în proiectul ”Prin fotbal să creștem sănătoși”, organizat de către Federația Moldovenească de Fotbal pentru instituțiile preșcolare din Moldova. În raionul Edineț în proiectul dat sunt incluse cinci grădinițe: N 1, 2, 3, 4, mun.Edineț și grădinița din satul Brătușeni. Psihologul, Costețchi Livia și pedagogul preșcolar, […]

octombrie
02
2017

Seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar

La data de 28 septembrie 2017 Serviciul de asistență psihopedagogică a organizat seminarul metodic de formare a președinților comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de invățământ preuniversitar cu genericul: ”Sporirea calității serviciilor de asistență specializată oferită copiilor cu CES”. La seminar au participat Musteață Galina, șef al DE a CR; Zagorcea Tatiana, șef  SAP; 31 de […]