Consiliul consultativ

Cu plivire la punerea in aplicare a deciziilor Consiliului Consultativ al DE din l6 martie 2022 Ordin nr.167

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ al Direcției Educație și componenței acestuia. DECIZIE nr.10-14