Contacte

Organigramă/Contacte

 

Conducerea DE    
1. Galina Musteaţă Şef Direcţie  Educaţie 2 27 48 galina.musteata@mail.ru
2. Mariana Odobescu Şef adjunct Direcţie  Educaţie 2 23 40 mariana_odobescu@yahoo.com
Secţia politici educaţionale şi management
1. Natalia Şevciuc Specialist principal 2 27 97 nsevciuc@rambler.ru
2. Angela Moraru Specialist principal 2 50 76 moraruangela1975@gmail.com
3. Crainîi Mihai Specialist superior 2 27 97 crainii.mihail@gmail.com
4. Angela Cojocaru Specialist principal 2 21 97 iprimedinet@gmail.com
5. Adela Petrovici Specialist principal 2 21 97 adelina.petru@mail.ru
Secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă
1. Victor Rotari Şef secţie 2 21 83
2.  Spătaru Angela  Specialist principal  25076  angelaspataru74@mail.ru
3.  Ecaterina Alferov Specialist principal  22491  ekaterina.alferov@mail.ru
4. Cozub Cristina Specialist coordonator 2 24 91 cristinacozub62@gmail.com
5.  Morari Iana  Specialist principal  24 91  ianaciolacu@gmail.com
6. 2 25 97
Serviciul management economic-financiar
1. Vera Pijivscaia Contabil şef 2 26 97 vera.pijivscaia.ed@mail.ru
2. Valentina Bacalîm Specialist-contabil 2 24 97 bacalym.valentina@mail.ru
3. Specialist-contabil
Serviciul juridic şi resurse umane
1. Ina Tanas Specialist principal 2 20 97 ina.tanas20@gmail.com
  Total serviciu    
Serviciul administrativ auxiliar
1. Mariana Gutium Secretar-dactilograf 2 28 97 dgritsed.md@gmail.com
Serviciul de deservire administrativă
1. Zinaida Siminiţchi Arhivar 2 36 83
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
1. Tatiana Veremciuc Şef serviciu 2 20 59 tatianaveremciuc@mail.ru
2. Bîrsan Elena Pedagog educaţie preşcolară 2 20 59 elenadan7@rambler.ru
3.  Ivanița Rita Pedagog învăţămînt primar şi secundar general 2 20 59
4. Costeţchi Livia Psiholog 2 20 59 liviacosteţchi@mail.ru
5. Dobrovolschi Cristina Logoped 2 20 59
6. Albu Liliana Psihopedagog 2 20 59 albu.liliana@mail.ru
7. Bordea Tatiana Psiholog 2 20 59
8. Postolachi Alina Psihopedagog educaţie preşcolară/învăţămînt primar şi secundar general 2 20 59 postolachi.alina13@gmail.com