Contacte

Organigramă/Contacte

 

Conducerea DE    
1. Mariana Odobescu Şef Direcţie  Educaţie 2 27 48 mariana_odobescu@yahoo.com
2.  Spătaru Angela Şef adjunct Direcţie  Educaţie 2 23 40 angelaspataru74@mail.ru
Secţia politici educaţionale şi management
1. Sevciuc Natalia Specialist principal 2 27 97 nsevciuc@rambler.ru
2. Angela Moraru Specialist principal 2 50 76 moraruangela1975@gmail.com
3. Svetlana  Șontea Specialist principal 2 24 47  svetlana_sontea@inbox.ru
4. Angela Cojocaru Specialist principal 2 21 96 iprimedinet@gmail.com
5.
Secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă
1. Rotari Victor Şef secţie 2 21 83 Victor.Rotari.56@gmail.com

 

2. Morari Iana  Specialist principal  25076 ianaciolacu@gmail.com
3. Vremea Iana Specialist superior  25076 iana.vremea12@gmail.com
4. Strugaru Olesea Specialist coordonator 2 24 91 oleseastrugaru26@mail.ru
5.  Specialist principal  24 91
6. 2 25 97
Serviciul management economic-financiar
1. Vera Pijivscaia Contabil şef 2 26 97 vera.pijivscaia.ed@mail.ru
2. Valentina Bacalîm Specialist-contabil 2 24 97 bacalym.valentina@mail.ru
3.  Bogdan Estera Specialist-contabil 2 24 97
Serviciul juridic şi resurse umane
1. Ina Tanas Specialist principal 2 20 97 ina.tanas20@gmail.com
  Total serviciu    
Serviciul administrativ auxiliar
1. Mariana Gutium Secretar-dactilograf 2 28 97 dgritsed.md@gmail.com
Serviciul de deservire administrativă
1. Zinaida Siminiţchi Arhivar 2 36 83
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
1. Bejenari Ludmila Şef serviciu 2 20 59  bejenariludmila3@gmail.com
2. Bîrsan Elena Pedagog educaţie preşcolară 2 20 59 elenadan7@rambler.ru
3. Ivanița Rita Pedagog învăţămînt primar şi secundar general 2 20 59  ivanita.rita@gmail.com
4. Muntean Irina Psiholog 2 20 59 munteanirina495@gmail.com
5. Dobrovolschi Cristina Logoped 2 20 59 cristinadobrovolschi78@gmail.com
6. Albu Liliana Psihopedagog 2 20 59 albu.liliana@mail.ru
7. Bordea Tatiana Psiholog 2 20 59  tatianabordea92@gmail.com
8.

9.

Creșciuc Ion

Florea Igor

Psihopedagog

Psiholog

2 20 59 ioncresciuc1998@gmail.com

igoriflorea22@gmail.com