Ordine, dispoziții, scrisori

Cu privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani in instituțiile de învățământ general Ordin nr.328 din 24.08.2022

Cu privire lu elaborarea rapoartelor unuale de activitate a instituției și a cadrelor de conducere pentru snul școlar 2021 -2022 Ordin nr.294

ordin 310  Cu privire la îscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2022 – 2023.

Iunie 2022

Ordin nr.304 din 24.06.2022_SIME

Mai 2022

Ordin nr.59 din 11.05.2022  Cu privire la aprobarea orarului susținerii publice a probelor etapei raionale de atestare, sesiunea 2022

Aprilie 2022

Circulara MEC, 15.04.2022 Ordin comun MEC și MS nr. 226_362 din 15.04.2022 cu privire la măsurile de protecție în contextul epidemiologic al COVID-19

Ordin nr.79 din 15.04.2022 Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției logoped al SAP

Planul de înmatriculare a copiilor în clasa I-i anului de studii 2022-2023

 Ordin nr.179 din 31.03.2022 Desfășurarea evaluărilor externe în clasele a V-VII-a și a X-XI-a la disciplinele de studii

Martie2022

Ordinnul nr 178 din 31.03.2022 Cu privire la punerea în aplicare a deciziilor CA 25 martie 2022

Ordinul nr. 140 din 18.03.22 : Organizarea și desfășurarea testării candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea 2022

Ordin nr.107 din 02.03.2022  Cu privire la punerea in aplicare a deciziilor CA din 2 martie 2022, Regulament

Ordin nr.112 din 03.03.2022 Desfășurarea evaluărilor in clasele a V-VIII-a la disciplinele de studii

Ordin nr.111 din 03.03.2022

Ordin nr.110 din 03.03.2022  Evaluarea managementului, activității didactice și didactico-metodice in institutiile de  învățământ preșcolar

Ordin nr.109 din 03.03.2022

Ordin nr.108 din 03.03.2022

Ordin nr.104 din 02.03.2022

Februarie2022

Ordin nr.88 din 22.02.2022

Ordin nr.87 din 22.02.2022

Ordin nr.81 din 21.02.2022

Ordin nr.80 din 21.02.2022

Ordin nr.79 din 18.02.2022

Ordin nr.78 din 17.02.2022

Ordin nr.77 din 17.02.2022  Cu privire la rezultatele Concursului Joc intelectual la limba și literatura română, instituții cu predare in limbile minorităților naționale

Ordin nr.75 din 17.02.2022  Cu privire la atelierul de lucru cu părinții din IET  în cadrul proiectului ,,Combaterea violenței asupra copiilor in Republica Moldova”

Ordin nr.74 din 16.02.2022  Cu privire la implementarea programelor de OȘP pentru absolvenții claselor a IX-a în instituțiile de învățământ

Ordin nr.73 din 16.02.2022   Cu privire la  desfășurarea Atelierului de lucru  pentru  psihologii  școlari din instituțiile de învățământ general

Ordin nr.71din 11.02.2022  Cu privire la formarea grupului de lucru

Ordin nr.70 din 09.02.2022  Cu privire la implementarea programelor de OȘP pentru absolvenții claselor a lX-a în instituțiile de învățământ

Ordin nr.66 din 07.02.2022  Evaluarea managementului, activității didactice și didactico-metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar

Ordin nr.65 din 07.02.2022  Monitorizarea și evaluarea activității directorilor adjuncți  pentru instruire din instituțiile de  învățământ preuniversitar

Ordin nr.64 din 07.02.2022  Monitorizarea și evaluarea activității directorilor adjuncți  pentru educație din instituțiile de  învățământ preuniversitar

Ordin nr.63 din 07.02.2022  Desfășurarea evaluărilor în clasa a IX-a la disciplinele de examene

Ordin nr.62 din 07.02.2022  Evaluarea managemenlului activității didactice și didactico-metodice în instituțiile de învățământ preșcolar

Ordin nr.59 din 02.02.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului ,, Joc intelectual”

Ordin nr.92 din 23.02.2022   Cu privire la totalurile Concursului raional ,,Pedagogul anului”

Ordin nr.91 din 23.02.2022  Cu privire la  desfasurarea  atelierului de lucru  penru  cadre  didactice  de sprijin

Ianuarie 2022

Ordin nr.02 din 03.01.2022 Atelier de lucru pentru profesori de educație fizică

Ordin nr.03 din 03.01.2022 Cu privire la formarea cadrelor didactice

Ordin nr.04 din 03.01.2022 Desfasurarea concursului Pedagogul anului

Ordin nr.06 din 05.01.2022 Cu privire la formarea cadrelor didactice supuse atestarii în anul de studii 2021-2022

Ordin nr.09 din 10.01.2022  Atelierului de lucru cu Președinții Consiliului Elevilor din raion

Ordin nr.10 din 10.01.2022  Desfășurarea evaluăirilor  în clasa a IX-a la disciplinele de examene

Ordin nr.12 din 10.01.2022  Monitorizarea desfășurării activităților educative în instituțiile de învățământ preșcolar

Ordin nr.13 din 10.01.2022  Monitorizarea predării disciplinelor de studii prevăzute în Planul – cadru pentru  învățământul primar, gimnazial și liceal

Ordin nr.14 din 10.01.2022 : Corectitudinea aplicării de către managerii instituțiilor de  învățământ preuniversitar a prevederilor Regulamentului – cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța cadrelor didactice din Instituțiile Publice de învățământ general din raionul Edineț

Ordin nr.15 din 10.01.20220001 Calilatea completării agendelor elevilor și a cataloagelor școlare în instituțiile de învățământ preuniversitar

Ordin nr.20 din 11.01.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței de lucru cu învățătorii claselor primare din instituțiile de învățământ preuniversitar din raion.

Ordin nr.30 din 13.01.2022 Cu privire la desfășurarea atelierului de lucru pentru psihologii școlari din instituțiile de învățământ general

Ordin nr.34 din 17.01.2022 : Monitorizarea și evaluarea activității directorilor adjuncți pentru educație din instituțiile de învățământ preuniversitar

Ordin nr.15 din 10.01.2022  Calilatea completării agendelor elevilor și a cataloagelor școlare în instituțiile de învățământ preuniversitar

Ordin nr.35 din 17.01.2022 Monitorizarea și evaluarea activității directorilor adjuncți pentru instruire din instituțiile de învățământ preuniversitar

Ordin nr.36 din 17.01.2022 Evaluarea managementului, activității didactice si didactico-metodice in instituțiile de învățământ preșcolar

Ordin nr.40 din 18.01.2022  Organizarea și desfășurarea programului de ghidare și consiliere a cadrelor didactice

Ordin nr.41 din 19.01.2022 Cu privire la formarea grupului de lucru

Ordin nr.42 din 19.01.2022  ,,Cu privire la actele normative”

Ordin nr.43 din 19.01.2022  ,,Cu privire la actele normative”

Ordin nr.44 din 19.01.2022  Cu privire la organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru raional cu profesorii de geografie

Ordin nr.46 din 21.01.2022  Cu privire la organizarea procesului educațional la distanța

Ordin nr.47 din 24.01.2022  Aprobarea componenței comisiei raionale de concurs ,, Pedagogul anului’

Ordin nr.48 din 24.01.2022  Susținerea examenelor de absolvire a gimnaziului în regim externat, sesiunea 2022

Ordin nr.49 din 24.01.2022  Amânarea desfășurării evaluărilor în clasa a IX-a la disciplinele de examene

Ordin nr.51 din 24.01.2022  Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului instructiv-metodic cu cadrele didactice din treapta primară

Ordin nr.52 din 25.01.2022  Cu privire la atelierul de lucru cu cadrele didactice din IET în cadrul proiectului ,,Combaterea violenței asupra copiilor în Republica Moldova”

Ordin nr.53 din 28.01.2022  Organizarea olimpiadelor raionale in baza testelor unice

Ordin nr.54 din 28.01.2022  Cu privire la Atelierul de lucru cu directorii instituțiilor de etucație timpurie

Ordin nr.57 din 31.01.2022  Totalizarea concursului raional  de Creație literară

Ordin nr.56 din 31.01.2022   Instruirea in domeniul Protecției civile a corpului de conducere și comandă

Anunț (1)

Decembrie 2021

Ordin nr.509 din 14.12.2021   Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu în raionul Edinet

Proiecte de decizii   Proiect de decizie    Statutul

Ordinul nr.307 din 01.09.2021  Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al Direcției Educație

Decembrie 2016

Cu privire la constituirea consiliilor de administratie a institutiilor preuniversitare din raionul Edinet  ordinul-259

Octombrie 2016

cu-privire-la-desfasurarea-seminarului-de-formare

cu-privire-la-desfasurarea-seminarului-raional

cu-privire-la-formarea-cadrelor-didactice

cu-privire-la-acordarea-ajutorului-metodic

cu-privire-la-desfasurarea-evaluarilor-tematice

cu-privire-la-pregatirea-institutiilor-prescolare

cu-privire-la-constituirea-consiliului-de-administratie

cu-privire-la-instruirea-in-domeniul-protectiei-civile

Septembrie 2016

cu-privire-la-atestare

cu-privire-la-desfasurarea-concursului-pedagogul-anului

cu-privire-la-instruirea-protectiei-civile

August 2016

cu-privire-la-constituirea-consiliului-de-etica

Ordin nr 175 din 08 08 2016 cu privire la organizarea si desfasurarea intrunirilor metodice ale cadrelor didactice din raion

Ordinul nr. 176 din 12 08 2016 ref cu privire la desfasurarea actiunilor consacrate sarbatoririi a 25 de ani de la proclamarea independentei Republicii Moldova

Iunie 2016

Ordin nr.559_din_12-06-2015_prevenirea_abandonului_scolar

Ordin nr.638 din 30 iunie  cu privire la aprobarea Regulamentului_evaluare_promovare_transfer_2016

Martie 2016

Ordin_nr.242_din_25-03-16_Plan-cadru_2016-2017