Funcționarea DE/Transparență

Raportul FD-037. Gimnaziul Bratușeni Raportul FD-037. Gimnaziul Burlănești Raportul FD-037. Gimnaziul Corpaci Raportul FD-037. Gimnaziul Cuconeștii Noi Raportul FD-037. Gimnaziul Cupcini Raportul FD-037. Gimnaziul Gașpar Raportul FD-037. Gimnaziul Gr.Vieru Edineț Raportul FD-037. Gimnaziul Hlinaia Raportul FD-037. Gimnaziul M.Bologa Parcova Raportul FD-037. Gimnaziul M.Sadoveanu Cupcini Raportul FD-037. Gimnaziul Ruseni Raportul FD-037. Gimnaziul Tîrnova Raportul FD-037. Gimnaziul Trinca Raportul FD-037. Gimnaziul Viișoara Raportul FD-037. Gimnaziul-grădinița Cepeleuți Raportul FD-037. Gimnaziul-grădinița Terebna Raportul FD-037. L.T. M.Eminescu Edineț Raportul FD-037. L.T.D.Cantemir Edineț Raportul FD-037. L.T.Fetești Raportul FD-037. L.T.Gordinești Raportul FD-037. L.T.Pan Halippa Edineț Raportul FD-037. L.T.S.Kovalevskaia Cupcini Raportul FD-037. Gimnaziul Hancăuți Raportul FD-037. L.T.V.Suhomlinschi Edineț Raportul FD-037. L.T.V.Topală Zabriceni Registrul de evidență a cadourilor Raport Fetesti IMG_0001_compressedRaportul FD-037 Fişa executării contului urent A13493.signedraport financiar 31.12.2022 (1)Bugetul aprobat 2023 V.Suhomlinski Bugetul executat 2022 V.Suhomlinski004Alocaţii 2022 LTDC.signedLTDC FD-037Executat 2022 .signedLTDC Program 2023.signedAlocaţii 2022.signed_compressedBuget 2023 LTMEexecutarea buget2022achizitii2022alocatii bugetare2023Executat_2022_Gim_ParcovaProgram_2023_Gim_Parcova3 001dare de seama pe contracte2022 (1)Fișa_compressedProgramul pe anii 2022-2023_compressedfe-009Gimnaziul CupciniBuget 2023IP Gimnaziul Cuconeștii Noi. Executarea bugetului în 2022. Buget pe 2023_compressedDarea de seamă privind realizarea achizițiilor publiceBugetul aprobat pentru anul bugetar 2023Bugetul executat pentru anul financiar 2022Buget 2 листаgaspar (2)Scanare_D-1_mergedScanare_B-1_merged_compressedScan 10 ian. 23 · 04·18·27buget 2023 (1)_compressedbuget 2023lista contractelor 2022executarea bugetului 2022_compressedinf.Buget executat 2022Dare de seamă achizițiiPlanul buget 2023Darea de seama Pan Halippa IMG_0001 Raportul financiar pentru anul 2021 IP LT Vasile Suhomlinski raport0002 Fișa executării 2022 IP Gimnaziul Hlinaia raport Fișa executării 2021 IP Gimnaziul Hlinaia raport financiar 2021 IP Gimnaziul Tîrnova raport executare buget 2021F 037 IP LT D. Cantemir Raport executare buget FD-037 IP Gimnaziul Gașpar Raport achiziții publice IP LT D. Cantemir Liceul Teoretic Fetesti, darea de seama achiziții publice Darea de seama Achiziții publice 2021 IP Gimnaziul Gașpar Darea de seamă CONTRACTE 2021.semnat IP Gimnaziul Brătușeni Achiziții puvlice, 2021 IP LT Vasile Suhomlinski Planul bugetar 2022 IP Gimnaziul Tîrnova Bugetul instituție pentru anul 2022 Ip LT vasile Suhomlinski Buget 2022 IPLT D. cantemir Buget 2022 IP LT Pan Halippa Buget 2021 IP LT Pan Halippa Buget aprobat 2022 IP LT Fetesti Buget 2021 Anexa 1 IP Gimnaziul Brătușeni Bugetul 2022 Gimnaziul Viișoara Dare De Seama Achiz Public Gimnaziul Burlanesti Fișa executării buget 2021 IP Gimnaziul Viișoara (1) Raport Achiziții Publice pu anul 2021 LT V. Topală Raport Executare buget F.37 2022 LT V. Topală executarea buget 2021 IP LT V. Topală Raport executare buget IP Gimnaziul Ruseni 2022 Raport privind achizițiile publice, Gimnaziul Trinca Bugetul aprobat pentru anul 2022, Gimnaziul Trinca Raport financiar anual pentru anul 2021, Gimnaziul Trinca FD-037 gim.Parcova a.2021.semnat Raport executare buget 2021 IP Gimnaziul M. Bologa FORMA 37 Raport achiziţii LTME.signed BUGET 2022 LTME.signed Raportul FD-037. Fișa executării contului curent. – Alocaţii Bugetare.signed anexa 8 anexa 7 Fișa executării buget 2021 IP Gimnaziul Viișoara

Anunț 1

Nr.157 din 27.05.2021  Nr.156 din 27.05.2021  Regulamentul 4 de activitate al serviciul management economico-financiar (SMEF)

Regulamentul 3 de activitate al subdiviziunii Politici Educaționale și Management (SPEM)

Regulamentul 2 de activitate a Serviciului Juridic și Resurse Umane (SJRU)

Regulamentul 1 de activitate al subdiviziunii Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă (SMCFPC)

Decizie din 05.02.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind stabilirea sporului pentru perfmanța a angajaților din instituțiile de invățământ preuniversitar din raionul Edineț!

REGULAMENTUL de organizare și funcfionare  a Consiliului de etică al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț.                                                                                        Ordin Consiliul de eticăRegulament Consiliul de etică

Regulament DE funcții vacante Scan 1

Anunț Anunţ 29.07.2020

Anexa 2_Plan perspectivă evaluare 5 ani_Edinet

Anexa 1_Planul evaluarii externe 2020-2021_Edinet

Raport acchizitii_sem I_2020

7 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupție pe anii sem 2 2019

Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Educție DecizieCR

Extras proces verbal CC

Graficul evaluărilor frontale

Graficul evaluarilor complexe_1an_2017-2018

Graficul inspectiei frontale_5 ani -Anexa 2 _Edinet