Funcționarea DE/Transparență

Anunț 1

Nr.157 din 27.05.2021  Nr.156 din 27.05.2021  Regulamentul 4 de activitate al serviciul management economico-financiar (SMEF)

Regulamentul 3 de activitate al subdiviziunii Politici Educaționale și Management (SPEM)

Regulamentul 2 de activitate a Serviciului Juridic și Resurse Umane (SJRU)

Regulamentul 1 de activitate al subdiviziunii Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă (SMCFPC)

Decizie din 05.02.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind stabilirea sporului pentru perfmanța a angajaților din instituțiile de invățământ preuniversitar din raionul Edineț!

REGULAMENTUL de organizare și funcfionare  a Consiliului de etică al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț.                                                                                        Ordin Consiliul de eticăRegulament Consiliul de etică

Regulament DE funcții vacante Scan 1

Anunț Anunţ 29.07.2020

Anexa 2_Plan perspectivă evaluare 5 ani_Edinet

Anexa 1_Planul evaluarii externe 2020-2021_Edinet

Raport acchizitii_sem I_2020

7 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni anticorupție pe anii sem 2 2019

Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Educție DecizieCR

Extras proces verbal CC

Graficul evaluărilor frontale

Graficul evaluarilor complexe_1an_2017-2018

Graficul inspectiei frontale_5 ani -Anexa 2 _Edinet